zenda.ro
Lifestyle

Rugăciune puternică

august 18, 2016
libris.ro%20

Această rugăciune către Maica Domnului este foarte puternică și are efect aproape imediat. Ea trebuie rostită de 5 ori pe zi, timp de 10 zile consecutive. Zece exemplare din această rugăciune vor fi depuse zilnic într-o biserică sau date oamenilor din biserică. La sfârșitul zilelor trebuie să dați o pâine, o lumânare și pomelnicul familiei la altarul unei biserici. Mai dai apoi unui sărac o sticlă de ulei, 1 kg de făină, 1 kg fructe și spui: “În cinstea Maicii Domnului”. Iar apoi, miracolele se vor întâmpla!

Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi îndrept gândul, inima şi toate simţurile şi te rog cu lacrimi:
Până când Măicuţă a milostivirii va fi această durere necontenită pe pamânt?
Până când vrăjmaşii nevăzuţi ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieţilor oameni?
Până când vor pângări şi vor necinsti trupurile, sufletele şi vieţile lor? Înşelându-i că să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine şi să nu dea slava şi cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfant!
Ridică-te Stăpână Atotbună şi zdrobeşte pe vrăjmaşii noştri şi ai Fiului tău iubit Iisus Hristos îngrozindu-i cu nebiruita-ţi sfinţenie îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.
Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică pentru propavăduirea evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogaţi, săraci, necăjiţi, bolnavi, pentru cei prigoniţi, pentru credinţă, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposaţi.
Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele ițe rănite atât de mult de vrăjmaș.
Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostesti necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le împlinească Maica Domnului)
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.

 

cel.ro%20

Alte articole interesante

Inline
Inline